3D Lojistik
  info@3dlojistik.com.tr
444 38 79
444 38 79
Konum Bilgisi
Cumhuriyet Mah. Sevindik Sok.No:9 Ã

Kalite ve Cevre Politikasi

Kalite ve Cevre Politikasi

Kalite ve Cevre PolitikasiTarihçe

3D LOJİSTİK KALİTE POLİTİKASI

3D Lojistik Taşımacılık ve Depo Yönetimi konusunda sektöründe öncü firmalar arasında olmayı hedeflemiştir. Dökme sıvı kimyasal Tank konteyner ve Drybox taşımacılığında ve özel uzmanlık gerektiren Depolama Faaliyetlerinde Müşterilerine maliyet avantajı sağlayan,yeni teknolojiler ile donatılmış ekipman ve bilgi ile uzmanlaşmış çalışanları birlikteliğinde, çevreye duyarlı, yüksek seviyede emniyete haiz çözümler üreterek hizmet veren sektöründeki lider kuruluşlardan biri olmak amacıyla;

  • Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini, satış öncesi ve sonrası teknik destek ile güçlendirerek hizmet kalitesini sürekli kılabilmek için çalışmalar yapacaktır.

  • Operasyonu gerçekleştirirken ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyacaktır.

  • Kalite Standartları çerçevesinde Kalite Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilerek, Kalite Şartlarıve süreçler koşulsuz uygulanacaktır.

  • Müşteri gerekliliklerini karşılayacak ve üçüncü şahısların, personelinin ve müşteri bilgi ,mal-mülklerinin korunmasını garanti altına alma yönünde tüm olanaklarını kullanacak, yaşanan tüm uygunsuzlukları raporlayacaktır. Raporlanan tüm uygunsuzluklara gerekli aksiyonları alacak ve tekrarını önlemeye çalışacaktır.

  • Kimyasal taşımacılık faaliyetlerinde öz mal ve tam entegre olmuş alt yüklenici araçları kullanılacaktır.

  • Çalışanlarını düzenli eğitimler ile destekleyecek ve Kalite bilincini sürekli güncel kılacaktır. Personeline, sürekli denetimlerle iyileştirilen seçkin bir ortam hazırlayacaktır.

  • Tüm çalışanlar, İş Ortakları ve Servis Sağlayıcıları ile birlikte, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışılıp,

    Kalite ve verimlilik arttırılacaktır.

3D LOJİSTİK ÇEVRE-SAĞLIK-EMNİYET-GÜVENLİK POLİTİKASI

3D LOJİSTİK’in çevre-sağlık-emniyet-güvenlik politikası; Faaliyetlerinde çevresel etkileri, tehlike ve riskleri göz önünde bulundurma, doğal kaynakları etkin kullanma, kirliliği kaynağında önleme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleme ve entegre yönetim sistemi performansını sürekli geliştirme üzerine kurulmuştur.

     3D LOJİSTİK’in Bilgi güvenliği politikası, şirketimizin teknolojik altyapısı üzerinde yaratılan, işlenen ve  depolanan  veriler   ile  bu verilerin yaratıldığı, işlendiği ve depolandığı sistemlerin ve müşterilerimiz tarafından sağlanan verilerin belirli risklere karşı en uygun şekilde korunmasını sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

tüm bilgi, belge ve değer içeren verilerin korunması, saklanması ve gizliliğinin sağlamak vardır. Bu kapsamda prosedürlerini yayınlamış ve uygulamamktadır.

3D LOJİSTİK; Faaliyetleri ile ilgili alanlarda Çevre ve İSG mevzuatı doğrultusunda taşıma ve depolama şartlarına uygun ekipman ve araçlar kullanmakta, Çevre ve İSG ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri standartları gerekliliklerine uymaktadır.


3D LOJİSTİK; çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve atık miktarlarını minimuma indirmeyi, atıkları ayrıştırarak depolamayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm fırsatlarını değerlendirmeyi, teknolojik gelişmeleri takip ederek geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi taahhüt etmektedir.

3D LOJİSTİK; Çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacağını, davranış odaklı bir yaklaşım uygulayacağını, tehlike ve riskleri analiz edeceğini, sağlık bozulmalarını önleyeceğini, çalışanlarına emniyetli, huzurlu ve güvenilir bir ortam teminine yönelik tüm gerekleri azami dikkatle gözeteceğini ve yerine getireceğini, ekipman ve araçları kullanan personelinin alkol ve uyuşturucu kullanmayacağını taahhüt etmektedir.

3D LOJİSTİK, Çalışanlarının ve ilgi gruplarının çevre-sağlık-emniyet ve güvenlik bilincini geliştirmek yetkinliğini arttırmak, davranış değişikliği yaratarak bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemekte, şeffaf bir sistem uygulamakta, sağlık-güvenlik-emniyet-çevresel risk oluşturabilecek durumların meydana gelmemesine yönelik tedbirler almakta, önleyici ve iyileştirici faaliyetler ile performansı sürekli geliştirmektedir.

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin